”Vi i Miljöpartiet anser att det är resursslöseri att riva tre hus, med bra stomme, som går att renovera och återanvända”, skriver Anita Thörn von Rosen angående AllboHus planer på att riva tre hyreshus i Alvesta.