Under torsdagen uppmärksammades Orange Day, FN-dagen för att belysa mäns våld mot kvinnor, på Sveatorget Borlänge. – År 2020 miste 13 kvinnor i Sverige livet på grund av mäns våld mot kvinnor, säger Sofia Käck, verksamhetschef på Kvinnojouren i Borlänge.