Hur ska EU-ländernas skadade natur återställas och den biologiska mångfalden säkras?