Att få rabatt på hyran och stöd från sin hyresvärd har underlättat för restaurang Laziza i Malmö. Och det ekonomiska stödet har säkrat personalens anställningar.