En mängd kackerlackor hittades inne på restaurangen i Jönköpings kommun. Nu har kommunens miljönämnd beslutat att omedelbart stänga restaurangen.