Regionfullmäktige har nu beslutat om en mötes- och resepolicy som omfattar både anställda och förtroendevalda politiker i Region Halland. Startskottet var en motion från Miljöpartiet i slutet av 2019. – Vi tycker att policyn kan bli lite mer specifik. Men det är bra att den nu överhuvudtaget finns, säger Maria Losman (MP).