Biljettzoonerna inom Upplands lokaltrafik, UL, föreslås slopas, och bli en. I och med det kan priset för enkelbiljetten höjas från 28 till 36 kronor. Något oppositionen är kritiska till.