Den mäktigaste republikanen i representanthuset vägrar samarbeta med utredningen av attacken mot Kapitolium.Kevin McCarthy ombads att lämna information – men svarar att utredningen är inte är legitim.