Under fredagen röstade det amerikanska representanthuset igenom ett förslag som begränsar Donald Trumps möjligheter att på egen hand fatta beslut om att angripa Iran militärt. Detta rapporterar Washington Post och The New York Times.