Ett omtvistat lagförslag har utlöst flera månader långa protester i Hongkong.