Ett omtvistat lagförslag utlöste kraftiga protester i Hongkong. Sedan dess har våldet mot journalister ökat i regionen,