Förminska inte arbetet som ligger bakom, skriver 354 kulturarbetare i ett upprop.