Problemet är att mer än 15 procent av alla elever inte får gymnasiebehörighet, skriver Gunnar Hökmark (M).