Delen av Gottsundaskolan som inte eldhärjades ska nu undersökas närmare. Försäkringsbolaget vill få ett underlag för att ta ställning till renovering eller rivning.