Nu närmar sig huvudförhandlingarna i Östersunds tingsrätt kring den långvarig konflikt mellan markägare och Ruvhten sijte angående de ersättningsmarker på privata marker i Härjedalen som samebyn fick efter 1972-års renbeteskonvention. Konflikten handlar om obetalda arrendeavgifter på markerna. Någor som Samebyn motsätter sig och menar att det är mot staten som markägarna ska ställa sina krav...