Med odemokratiska metoder vill renägarhögern i sametinget rensa ut politiska motståndare. I en promemoria som skickats in till regeringen vill styrelsen för sametinget ta bort möjligheten att överklaga till länsstyrelsen om vilka som ska betraktas som samer, skriver Ronny Svarto, ledamotsersättare i sametinget.