Det framgår av Region Stockholms budget för nästa år.