Det kan krävas remiss för att få akutsjukvård i hela Stockholm. Region Stockholm ska utreda om remisstvång ska införas…