Skolorna ska enligt lag arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering. På Backenskolan i Umeå försöker skolpersonalen att vara lyhörda och fånga upp även det som händer hemma och på sociala medier. – Det är ett hårdare klimat i samhället och det är också något som märks av ju äldre barnen blir och värdegrundsarbetet är kanske än viktigare idag än det varit tidigare, säger Elisabeth...