Under tisdagen startar 150 gymnasieelever i Göteborg sin utbildning – som kommer att bestå av tre terminers undervisning. Det är första försöket någonsin i Sverige.