Genom ett lagförslag som presenteras inom kort vill Liberalerna ge Skolinspektionen större möjligheter att stänga skolor med koppling till extremism. – Tillståndsprövningen omfattar inte skolchefen eller rektorn, och det anser vi att den borde göra, säger Roger Haddad, riksdagsman för Liberalerna.