Det finns ingen grund för oro för ökade hyreskostnader på universitetet. – Det här är inga överraskningar utan är en kommunikationsmiss från ledningens sida, säger rektor Peter Aronsson.