Mängden raps som odlas i Sverige kommer att öka kraftigt nästa år. Anledningen bakom är att lantbrukarna vill möta efterfrågan, som ökar när fler tänker klimatsmart.