Intresset för att lära sig timra har ökat i Västerbotten. Bara under de senaste 10 åren är det cirka 35 procent fler som söker sig till utbildningen byggnadsvård och återbruk på Vindelns folkhögskola där framför allt timring lockar. – Många vill ta hand om sina gamla hus eller starta eget, säger läraren Mikael Burman.