Antalet samtal tilll kvinnofridslinjen fortsätter att öka med åren. Aldrig någonsin har stödtelefonen mottagit lika många samtal som år 2020. – Svårt att bedöma vilken effekt corona har haft på antalet samtal. Det vi ser är att flera haft ett behov av att ringa in till stödtelefonen under året, säger Åsa Witkowski, verksamhetschef på NCK.