Sverige har i årets Pisamätning uteslutit 11,1 procent av alla 15-åringar från att kunna delta vid provtillfället.