Telefonerna i region Stockholm går varma till 1177 Vårdguiden som en följd av andra vågen av coronaviruset. I november blev snittväntetiden för att komma fram till en sjuksköterska rekordhög för år 2020.