Smittspridningen av covid-19 är rekordhög. Samtidigt florerar vanliga förkylningar, och trycket på testning och smittspårning är mycket hög. Men till skillnad från flera andra regioner är läget i Värmland fortsatt under kontroll.