Inflationstakten i december var på årsbasis 4,1 procent. Det är den högsta nivån sedan början av 90-talet. Dyrare el och grönsaker finns bland de varor som gått upp i pris. Nu höjs röster för att även lönerna måste öka mer.