Få födslar och en åldrande befolkning. Japan dras sedan länge med omfattande demografiska problem. Som lök på laxen kom pandemin – och med den färre giftermål. Allt färre japaner tycks lockas av löftet om evig trohet. Blott 537 583 giftermål blev det un