För många insektsarter så har våren och sommarens värme medfört att de har haft ovanligt goda förutsättningar att utvecklas och föröka sig.