Den brittiska varianten av coronaviruset dominerar nu i Västernorrland och alltfler barn och unga smittas. – Med tanke på den ökade smittspridningen är det rekommendabelt att fortsätta med distansundervisning, säger Hans Boman, smittskyddsläkare.