Män är lata och kvinnor oförmögna.Så kan man sammanfatta Reklamombudsmannens (RO) bedömning av sajten Supermamas marknadsföring av lim.”Reklamen ger intryck av att kvinnor är hjälplösa och i behov av ett specialanpassat lim för att kunna utföra projekt i hemmet”, konstaterar RO.