Reiduns inneboende svalt i tre dagar efter att Kungsbacka kommun nekade honom försörjningsstöd. Se henne berätta om varför hon istället vänt sig till Svenska kyrkan för hjälp.