Nu ska Uppsala få en dagvattenpark. Det är regnvattnet från områdena väster om Gottsunda som ska bli renare innan det rinner ut i Hågaån och vidare ut i Mälaren.