2 600 människor har tvingats lämna sina hem efter branden i Spanien.