Det handlar om framtidens vattenförsörjning i Örnsköldsvik. Men alla är inte helt positiva till det planerade vattenskyddsområdet. För det kommer också innebära begränsningar.