Påstådda medlemmar har ingen aning om att de registrerats – användes för bidrag.