Ari Asters alternativa svenska midsommarfirande väcker skräckblandad förtjusning i biosalongerna. Nicholas Wennö har pratat med den amerikanska kultregissören bakom ”Midsommar” använder rysargenren som skratterapi.