Stoppa hela projektet, höja trängselskatten eller kräva mer pengar av staten. Stockholmspolitikernas förslag på finansiering av en eventuell fördyring av Förbifart Stockholm går isär – även inom det politiska styret i regionen.