När regionråd Erik Lindborg (KD) får höra akutpersonalens kritik om ansvaret över närakutens telefonlinje, svarar han med att det är viktigt att de prioriterar samtalen – trots övriga arbetsuppgifter. – Det är upp till verksamhetsledningen att tillsammans med personalen hitta ett sätt som fungerar, säger han.