KLT har bara hittills i år fått betala närmare en miljon i straffavgift för försenade och inställda tåg. Men Trafikverket, som plockat in straffavgiften har själva ett ansvar för förseningarna. Det menar Peter Wretlund (S), kollektivtrafiknämndens ordförande.