Denise Norström (S) har verkat inom politiken i Region Västmanland under lång tid och känner igen exempel som forskningen lyfter fram. – Mona Sahlin (S) är ett väldigt tydligt exempel där det var en jakt i flera år på en person, säger Denise Norström (S).