Ett 60-tal remisser från barn som väntar på att tas emot ligger redan hos den nya mottagningen för tidiga insatser. Upptagningsområdet är hela Västmanland. – De kommande två åren får utvisa om mottagningens kapacitet motsvarar behovet i länet, säger regionrådet Barbro Larsson (C).