Region Stockholm tillförde extra pengar till ätstörningsvården för att kunna korta de växande patientköerna. Men pengarna gick till forskning istället för vård, enligt en extern granskning. – Det här har inte skötts som det ska, säger Susanne Nordling (MP), ordförande i psykiatriberedningen i Region Stockholm.