Hälften av Sveriges regioner är positiva till att man börjar använda en smittspårningsapp, liknande den som används i Finland och Norge, visar en enkät som Sveriges Radio Ekot har skickat ut. Ingen av regionerna var negativa till appen och ungefär hälft