Sofia Wallström, gd på Ivo, har kritiserat hanteringen av äldre under pandemin.