Regeringen la ner planerna – nu föreslås ny järnväg Linköping-Jönköping med lägre nota.