Skåne, Stockholm och Halland säger nu att målet nås om leveranserna kommer.