Kristina Athlei regional utvecklingschef i Jönköpings län är just nu arbetsbefriad och hennes framtid är oviss, det sedan Regiondirektören Jane Ydman tappat förtroendet för henne.